Een duurzaam loopbaanbeleid voor kantoormedewerkers

Het Poetsbureau startte met een project rond duurzaam loopbaanbeleid. Het ESF en VCF ondersteunen en financieren dit project. De financiële steun bedraagt respectievelijk 32.000 euro en 48.000 euro. Het project liep tot 31/10/2020. 

Om het project succesvol uit te rollen, werkten we met vier verschillende pijlers:

  • Werving en selectie: via de ontwikkeling en uitrol van assessment centers zetten we in op kwalitatieve aanwervingen. Zo zorgden we ervoor dat we de juiste mensen op de juiste plaats in de bus zetten. De regiomanagers kregen een bijkomende opleiding om diepte-interviews af te nemen bij toekomstige collega’s.  
  • Competentiebeleid: voor elke medewerker maakten we een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Dit werd mogelijk door het opzetten van development centers en het afnemen van 360° feedback zodat we de competenties van onze medewerkers duidelijk in kaart konden brengen. Elk persoonlijk ontwikkelingsplan werd op maat gemaakt en paste tevens binnen het uniform kader van het bedrijf.
  • Loopbaanbeleid: leidinggevenden kregen een training in het voeren van loopbaangesprekken. Om dit vlot te laten verlopen, werd er gewerkt op de ontwikkeling van een structuur om deze gesprekken te voeren en stelden we templates beschikbaar.
  • Coaching: geen enkele medewerker is hetzelfde. Om onze sterren mee te ondersteunen zorgden direct leidinggevenden en buddy’s voor de nodige ondersteuning van elk ontwikkelingsplan. Deze coaches kregen hiervoor een opleiding en werden na een succesvolle training geïmplementeerd op de werkvloer.

We blijven permanent verderwerken aan de basis die we tijdens de looptijd van het project hebben gelegd.