Een duurzaam loopbaanbeleid voor kantoormedewerkers

Het Poetsbureau startte recent met een project rond duurzaam loopbaanbeleid. Het ESF en VCF ondersteunen en financieren dit project. De financiële steun bedraagt respectievelijk 32.000 euro en 48.000 euro. Het project loopt tot juli 2020.

Om het project succesvol uit te rollen, werken we met vier verschillende pijlers:

  • Werving en selectie: via de ontwikkeling en uitrol van assessment centers zetten we in op kwalitatieve aanwervingen. Zo zorgen we ervoor dat we de juiste mensen op de juiste plaats in de bus zetten. De regiomanagers krijgen een bijkomende opleiding om diepte-interviews af te nemen bij toekomstige collega’s.  
  • Competentiebeleid: voor elke medewerker maken we een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Dit wordt mogelijk door het opzetten van development centers en het afnemen van 360° feedback zodat we de competenties van onze medewerkers duidelijk in kaart kunnen brengen. Elk persoonlijk ontwikkelingsplan is op maat gemaakt en past tevens binnen het uniform kader van het bedrijf.
  • Loopbaanbeleid: leidinggevenden krijgen een training in het voeren van loopbaangesprekken. Om dit vlot te laten verlopen, wordt er gewerkt op de ontwikkeling van een structuur om deze gesprekken te voeren en stellen we templates beschikbaar.
  • Coaching: geen enkele medewerker is hetzelfde. Om onze sterren mee te ondersteunen zullen direct leidinggevenden en buddy’s zorgen voor de nodige ondersteuning van elk ontwikkelingsplan. Deze coaches krijgen hiervoor een opleiding en worden pas na een succesvolle training geïmplementeerd op de werkvloer.