Naar poetsbureau.be Naar de webshop

Disclaimer

Aansprakelijkheid
“Vraag het aan Liesbeth” is een contentplatform waarop door Het Poetsbureau content wordt geplaatst en door derden (infoteurs) content kan worden aangeleverd. De via deze website verspreide informatie is slechts informerend van aard.
Het Poetsbureau en haar infoteurs aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze website is verkregen.

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van dit platform en de daarin opgenomen tips, kunnen wij niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Alle tips op “Vraag het aan Liesbeth” worden zorgvuldig gecontroleerd en uitgetest vooraleer ze gepubliceerd worden. Helaas is het niet mogelijk om alle mogelijke situaties na te bootsen in een testomgeving. Het Poetsbureau en haar infoteurs garanderen niet dat de op de website te vinden informatie te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door de bezoeker gewenste doel. De informatie op deze site kan op ieder moment door Het Poetsbureau worden gewijzigd.

Internetsites van derden
Indien op “Vraag het aan Liesbeth” links zijn aangebracht die leiden naar websites van derden, dan betreffen dat websites waarvoor Het Poetsbureau en haar infoteurs op geen enkele wijze verantwoordelijk is. Het Poetsbureau en haar infoteurs aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de juistheid van links of voor de informatie die het volgen van links oplevert. Plaatsing van een link naar een website van derden impliceert niet dat Het Poetsbureau of infoteur de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie.

Auteursrecht
De op “Vraag het aan Liesbeth” gepubliceerde inhoud en werken zijn auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van deze werken is enkel toegestaan met daaraan voorafgaande toestemming van de auteursrechthebbende. Neem daarvoor contact op met Het Poetsbureau. Dit geldt voor verveelvoudiging, bewerking, vertaling, opslag, verwerking, openbaarmaking of weergave van de inhoud in databases of andere elektronische media en systemen. Ongeoorloofde verveelvoudiging of openbaarmaking van afzonderlijke delen van de inhoud of complete pagina’s is niet toegestaan, behoudens beperkingen door de wet gesteld.

Privacyverklaring
Het Poetsbureau verwerkt enkel persoonsgegevens die door personen zelf aan Het Poetsbureau zijn verstrekt. Hieronder begrepen de gegevens die worden verstrekt bij de inschrijving voor de nieuwsbrief en bij het aanmaken van een account als infoteur. Deze gegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Het Poetsbureau met enkel het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt, zoals het versturen van de nieuwsbrief of het delen van tips op “Vraag het aan Liesbeth”. Daarbij geef je door het verstrekken van de gegevens toestemming voor het gebruik van deze gegevens voor de betreffende doeleinden.

Het Poetsbureau bewaart deze gegevens slechts voor de duur die het doel rechtvaardigt. Als je geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kun je je daarvoor uitschrijven via de nieuwsbrief. Je gegevens zullen gewist worden.
Het Poetsbureau zal nooit gegevens aan derden verstrekken, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Internetsites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links op “Vraag het aan Liesbeth” zijn verbonden.

Inzage en wijziging gegevens

Je hebt recht op inzage in jouw gegevens en wijziging van deze gegevens.
Vragen om inzage en wijzigingen in jouw gegevens of klachten over privacy kan worden gericht aan:
Het Poetsbureau
Hasseltsestraat 49
3290 Diest
Ondernemingsnummer: 0863.810.338

Wijzigingen privacyverklaring en disclaimer
Het Poetsbureau behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring en disclaimer. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring en disclaimer geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 1 maart 2016.