Vzw Vrienden van Het Poetsbureau

Ons gloednieuwe Sterrensteunfonds

Soms zit grote pech in een klein hoekje. Een chronische ziekte die plots opduikt. Bij jou, je partner of kind. Een zware brand of overstroming die je appartement of huis vernielt. Op die momenten is het belangrijk dat je er niet alleen voor staat. Daarom richtte Het Poetsbureau een fonds op dat onze sterren steunt: het Sterrensteunfonds!

Onze sterren steunen

Het Poetsbureau is sociaal begaan. Dat is bekend. Hierdoor krijgen we veel sponsoraanvragen. Voor goede doelen, culturele verenigingen en sportorganisaties. Het is niet gemakkelijk om hierin een keuze te maken. Bovendien willen we ons vooral richten op de mensen die het dichtst bij ons staan: onze medewerkers en hun familie. De goede zorgen van Het Poetsbureau en Work Wizards reiken verder dan de werkvloer. Wij willen er zijn voor onze sterren. Ook buiten de werkuren. Ons Sterrensteunfonds biedt een helpende hand als dat nodig is. Met middelen voor onze medewerkers én hun familie in de eerste graad: kinderen, partner, ouders …

Het Sterrensteunfonds spijzen

We zetten initiatieven op om het fonds te spijzen. Daarnaast zijn er giften van klanten en sympathisanten. Het Sterrensteunfonds is gekoppeld aan de vzw 'Vrienden van Het Poetsbureau'. Deze vzw staat ook geregistreerd als goed doel bij de Koning Boudewijnstichting. Bovendien sluiten we samenwerkingen met externe partners. Heb je zelf ideeën voor leuke initiatieven? Laat het ons gerust weten. 

Onafhankelijke jury beslist

Iedereen steunen is onmogelijk. Daarom beslist een onafhankelijke jury wie hulp krijgt. Zij komen drie keer per jaar samen om alle aanvragen te bestuderen. En bepalen dan wie financiële steun ontvangt. En hoeveel.

Geen cash of cheques

We schenken geen geld of cheque. Het fonds betaalt de facturen die rechtstreeks verband houden met je tegenslag. Zodat jij weer wat financiële ademruimte krijgt. We verwittigen je wanneer het totaal toegekende bedrag bijna is opgebruikt.

Collega’s nomineren collega’s

Het is niet mogelijk om een aanvraag in te dienen voor jezelf. Wél voor een Poetsbureau-collega. Die volgens jou financiële hulp nodig heeft. Bijvoorbeeld voor dure medicatie die niet wordt terugbetaald. Of omdat zijn/haar kind in het buitenland moet worden geopereerd. Of na een brand of zwaar ongeluk. Of … Of …

Hoe een aanvraag indienen voor een collega in nood?

• Vul hieronder de velden van het aanvraagformulier in en klik vervolgens op 'Aanvraag indienen'.

Gegevens aanvrager
Collega in nood voor wie je een aanvraag indient
Beschrijving van de situatie (max. 1000 tekens)
Inschatting van de kosten gelinkt aan deze situatie (max. 500 tekens)