Veilig werken in tijden van corona

19 oktober, 2020

Richtlijnen voor onze Sterren

De nieuwe verstrengde richtlijnen die ingaan op maandag 19 oktober hebben voornamelijk betrekking op de privésfeer. Met andere woorden, ze hebben geen impact op onze huidige manier van werken. Veilig werken kan dus nog steeds, mits het respecteren van de veiligheidsrichtlijnen. Wel vragen we zowel aan klanten als aan onze Sterren om extra aandacht te hebben voor de volgende richtlijnen:

• Het respecteren van de basisveiligheidsmaatregelen blijft uiteraard nog steeds van toepassing: Was en ontsmet je handen regelmatig en houd steeds voldoende afstand.

•  Aan klanten wordt gevraagd om niet in dezelfde ruimte als jou aanwezig te zijn tijdens de poetsbeurt. Spreek je klant hier gerust zelf even over aan mocht dit niet gerespecteerd worden. Is het niet mogelijk voor de klant om zich naar een andere ruimte te begeven tijdens jouw aanwezigheid, dan dienen zowel de klant als jij een mondmasker te dragen en de afstand van 1,5 meter de respecteren.
Indien een afstand van minimaal 1,5 meter niet haalbaar is, mag er niet gewerkt worden.

•  Verder vragen we de klanten om de woning goed te verluchten. Verlucht ook zelf steeds de ruimtes waarin je werkt. Vergeet echter niet om de ramen terug te sluiten wanneer je vertrekt.

De basisrichtlijnen zoals regelmatig de handen wassen en afstand houden blijven uiteraard belangrijk.
Omdat besmettingen vooral voortkomen uit de vele persoonlijke contacten, is het ook erg belangrijk dat je ook in je sociale leefsfeer de richtlijnen van de overheid respecteert en naleeft. Je sociale leefsfeer staat los van je werkomgeving.

De meest recente richtlijnen van de overheid kan je steeds raadplegen via: https://www.vlaanderen.be/een-dienstencheque-onderneming-opstarten-en-beheren/maatregelen-dienstenchequesector-tegen-de-verspreiding-van-het-coronavirus

Zijn er nog extra beschermingsmaterialen voorzien?
Absoluut. Je kan op kantoor nog steeds extra handschoenen en ontsmettingsgel afhalen. Maak hiervoor even een afspraak met jouw consulent(e). Zo vermijden we onveilige situaties. Draag steeds je mondmasker bij het binnengaan van het kantoor en respecteer de geldende richtlijnen. Ben je ziek, stop je attest in de brievenbus of laat het door iemand anders afgeven.

Maak de afweging of een bezoek aan kantoor noodzakelijk is en beperk het aantal bezoeken aan onze kantoren.

Wat moet je doen als je ziek bent?
Ook tijdens deze corona-tijden blijven de gewone regels van ziekte-melding van toepassing. Je vindt ze terug in de onthaalbrochure en het arbeidsreglement. Verwittig dus voor de aanvang van je werkdag je kantoor en plan een bezoek aan de dokter. Breng je ziektebriefje of quarantaine-attest niet persoonlijk binnen op kantoor, maar bezorg het binnen de 48 uur per mail, stuur het per post op of laat het in de brievenbus van je kantoor deponeren. Het is nog steeds mogelijk dat een controledokter je arbeidsongeschiktheid controleert. Het opvolgen van onze richtlijnen in geval van ziekte blijft dus belangrijk voor het ontvangen van je gewaarborgd loon tijdens je ziekteperiode.

Ben je in quarantaine geplaatst omwille van het vermoeden van corona? Of heb je je laten testen en wacht je de uitslag van deze test af?
Laat dit zo snel mogelijk weten aan je kantoor. Je mag niet gaan werken zolang je geen negatieve coronatest hebt. Bezorg je kantoor meteen een quarantainegetuigschrift dat je bekomt via je huisdokter. Zo kan je tijdens je afwezigheid beroep doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Let op! De overheid raadt het afreizen naar gebieden die als rode zone zijn aangeduid op het moment van je vertrek, ten zeerste af. Vertrek je toch naar een dergelijk gebied, dan stelt de overheid dat je tijdens de verplichte quarantaine bij terugkeer géén recht hebt op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. 

Zijn er taken die je momenteel niet mag doen o.w.v. corona?
Het is nog steeds verboden om vuilbakken te ledigen en de was te doen bij klanten. Verse lakens opleggen kan wel, terwijl de vuile aftrekken NIET kan. WC's schoonmaken kan nog altijd op de gebruikelijke hygiënische wijze. Sluit de deksel van de toiletpot alvorens door te spoelen. Zo vermijd je dat er mogelijks besmette lucht kan ontsnappen.

Wat met vervangingen?
Na overleg met de arbeidsgeneesheer werd beslist dat vervangingen in alle veiligheid kunnen en mogen plaatsvinden. Tijdens vervangingen ken je het gezin waar je komt minder goed, waardoor je formeler bent dan bij je vaste klanten en dus minder snel te dicht bij elkaar zal staan om een babbeltje te slaan. Het is bewezen dat deze fysiek meer afstandelijke houding veiliger is in tijden van corona. Samen met je veiligheidspakket, kan je dus ook bij deze gezinnen veilig aan de slag! Ook voor deze gezinnen zijn de geldende richtlijnen van toepassing.

Voel je je onveilig in een bepaalde werksituatie?
Bel ons corona-noodnummer +32 (0)2 267 35 78. Dit noodnummer is bereikbaar tijdens de kantooruren (van 8u00 tot 12u00 en van 13u00 tot 17u00) en is enkel voor medewerkers van Het Poetsbureau die vragen hebben over veiligheid en preventie.

Respecteer de algemene richtlijnen van de overheid. Want alleen zo kunnen we het virus samen onder controle krijgen.