FAQ voor huishoudhulpen: tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

27 maart, 2020

=> Click here for the English version of this FAQ
=> Cliquez ici pour la version française de cette FAQ

 

Beste Poetsbureauke

De Nationale Veiligheidsraad heeft de lockdown met 2 weken verlengd. We zullen bijgevolg niet opnieuw opstarten t.e.m. 19 april.

Gezien je reeds in het systeem van werkloosheid door overmacht zit, betaalt de overheid je een vervangingsinkomen volgens de prestaties van je contract. 
Dit loopt verder tijdens deze verlenging. 

Het volstaat om voor de gehele periode 1 vereenvoudigd aanvraagformulier in te dienen.

 • Heb je dit nog niet gedaan? Dan dien je dit vereenvoudigd aanvraagformulier in te dienen (via mail of post) bij je uitbetalingsinstelling (ABVV, ACV of ACLVB).

  Bij de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen kan je je formulier ook online via een digitale aanvraag indienen. Je dient hierop de de allereerste dag EW van de maand in te vullen.

 • Heb je dit reeds gedaan? Dan dien je hiervoor geen extra/nieuwe documenten in te dienen.

We hopen dat je de komende weken veilig en gezond blijft.
Wij blijven ons best doen om je via deze FAQ zo goed mogelijk op de hoogte te houden.

Stay safe!

 

Hoe houden we contact met jou?

Omdat we een warme familie zijn, staan Jo & Elly erop om je persoonlijk op de hoogte te houden. Daarom nemen ze regelmatig een videoboodschap voor jou op.
Hou deze pagina in het oog! De opgenomen videoboodschappen vind je hier terug.

 

 

Wat betekent deze opschorting concreet voor jou?

 • Tijdelijk geen prestaties via dienstencheques
  Je contract wordt tijdelijk en volledig opgeschort. Uiteraard blijf je werknemer van onze warme familie. Vanaf 19/03/2020, mag je geen prestaties via dienstencheques meer uitvoeren. Dit omvat poetsen, boodschappen doen, strijken en koken. Omwille van de verlenging van de lockdown blijft deze opschorting gelden t.e.m. 19 april.
   
 • Welk vervangingsinkomen krijg ik?
  De maatregel betekent niet dat je geen loon meer krijgt. Vanaf 19.03.2020 kom je in het systeem van werkloosheid door overmacht.
  ​De overheid betaalt je een vervangingsinkomen volgens de prestaties van je contract.
  • Door het coronavirus is dit vervangingsinkomen opgetrokken van 65 naar 70 procent van je gemiddeld bruto maandloon. Er is een vast percentage van 26.75% bedrijfsvoorheffing van toepassing op deze uitkering.
  • De werknemer die tijdelijk werkloos wordt gesteld wegens overmacht (reden "coronavirus") ontvangt bovenop de werkloosheidsuitkering een supplement van 5,63 euro per dag, ten laste van de RVA. 
  • De betaling gebeurt in de maand na de voorziene prestaties.

Word je tijdelijk werkloos omwille van overmacht dan hoef je niet uitkeringsgerechtigde te zijn om uitkeringen te krijgen.
Je hoeft in dit geval niet te voldoen aan de voorwaarden die normaal van toepassing zijn om uitkeringen te krijgen.
Dit geldt, voor de periode van 01/02/2020 tot en met 30/06/2020, ook voor de werknemer die tijdelijk werkloos is wegens economische oorzaken.

Om effectief uitkeringen te ontvangen, moet je ook aan vergoedbaarheidsvoorwaarden voldoen.
Dat betekent dat je voor de dagen waarop je uitkeringen aanvraagt bijvoorbeeld arbeidsgeschikt moet zijn, zonder loon moet zijn, geen vervangingsinkomen mag ontvangen, geen andere activiteit mag uitoefenen...
Voor de periode van 01/02/2020 tot en met 30/06/2020 gelden voor de tijdelijke werkloze evenwel een aantal afwijkende regelingen:

 • Je kunt zonder aangifte een vrijwillige activiteit uitoefenen voor een particulier of voor een organisatie;
 • Het is toegelaten om zonder formaliteiten activiteiten als vrijwillige brandweerman en als vrijwilliger van de civiele bescherming te verrichten; de hiervoor ontvangen vergoedingen mogen gecumuleerd worden;
 • Je kunt een bijkomstige activiteit die je al uitoefende voor je tijdelijk werkloos werd gesteld tijdens uw werkloosheid verder blijven uitoefenen; deze activiteit moet niet worden aangegeven en de inkomsten daaruit zijn zonder invloed op de werkloosheidsuitkering;
 • Indien je een pensioen ontvangt, moet je daarvan geen aangifte doen en is dit zonder invloed op de werkloosheidsuitkering.

  Concreet: 
 • Kan ik mijn bijberoep verder zetten tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid?
  In principe kan dat in normale omstandigheden mits een aantal voorwaarden vervuld zijn, namelijk:
  het bijberoep:
  • wordt al langer dan 3 maanden uitgeoefend;
  • is aangegeven aan de RVA;
  • wordt niet uitgeoefend tussen 7u en 18u.

   ​​Tot 30 juni 2020 geldt een versoepeling van die voorwaarden voor reeds uitgeoefende bijberoepen:
   het bijberoep:
  • moet niet aangegeven worden aan de RVA;
  • mag uitgeoefend worden tussen 7u en 18u.
    
 • Mag ik een flexi-job uitoefenen tijdens mijn periode van tijdelijke werkloosheid?
  De tijdelijk werkloze mag een flexi-job uitoefenen tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid. Hij moet dit wel zo spoedig mogelijk aangeven bij zijn uitbetalingsinstelling.
  ​De inkomsten van die tewerkstelling kunnen niet gecumuleerd worden met de werkloosheidsuitkering.
   
 • Mag ik als vrijwilliger activiteiten doen met behoud van uitkeringen?
  De tijdelijk werkloze mag normaalgezien als vrijwilliger optreden met behoud van uitkeringen indien hij dit aangeeft aan de RVA en een bepaalde inkomensgrens niet overschrijdt..
  Tot 30 juni 2020 hoeft er nu echter geen aangifte te gebeuren aan de RVA.
   
 • Mag ik als vrijwillige brandweerman of als vrijwilliger van de civiele bescherming activiteiten doen met behoud van uitkeringen?
  In het kader van de coronacrisis en dit tot 30 juni 2020 mag de tijdelijk werkloze deze activiteiten verrichten met behoud van uitkeringen.
  Alle vergoedingen uit deze activiteiten mogen gecumuleerd worden met werkloosheidsuitkeringen. Er moeten geen formaliteiten nageleefd worden.

​​​Opgelet: Volgende vergoedbaarheidsvoorwaarden blijven van toepassing:

 • Indien je (bijvoorbeeld door het coronavirus) arbeidsongeschikt bent, kan je geen aanspraak maken op werkloosheidsuitkeringen. Je moet dan de mutualiteit contacteren.
 • Je mag een tewerkstelling uitoefenen of aanvatten bij een andere werkgever dan deze door wie je tijdelijk werkloos gesteld wordt, bijvoorbeeld als uitzendkracht of flexijobber. De inkomsten van deze tewerkstelling kunnen niet gecumuleerd worden met de werkloosheidsuitkering. Je moet deze tewerkstelling meedelen aan uw betalingsinstelling, zodat er niet ten onrechte uitkeringen worden betaald. Indien nodig, zal een terugvordering gebeuren van de teveel uitbetaalde uitkeringen.

Twijfel je of je voldoet aan de vergoedbaarheidsvoorwaarden, contacteer dan je vakbond, je uitbetalingsinstelling of de RVA.
Tevens is er door de uitbetalingsinstanties bevestigd dat er voor vreemde werknemers geen specifieke documenten ingediend moeten worden om een uitkering te bekomen (vb verblijfsvergunning).
Deze maatregelen gelden (voorlopig) tot juni 2020.

 • Hoe moet je uitkeringen voor werkloosheid wegens overmacht aanvragen?
  De uitbetalingsinstellingen (Hulpkas voor Werkloosheidsuitkering, ABVV, ACV of ACLVB) hebben met de RVA een vereenvoudigde procedure met een vereenvoudig aanvraagformulier uitgewerkt voor de uitkeringen m.b.t. tijdelijke werkloosheid. We hebben je meegedeeld dat je tijdelijk werkloos bent (wegens overmacht of om economische redenen).
  De verplichting om een controlekaart (formulier C3.2A) te gebruiken is tijdens de coronacrisis afgeschaft.Je hebt dus voor de maanden maart, april en mei geen controlekaart (formulier C3.2A) nodig en dient deze dus niet op te halen bij jouw vakbond maar je moet wel een vereenvoudigd aanvraagformulier indienen.
   
 • Dient iedereen een vereenvoudigd aanvraagformulier in te vullen en in te dienen?
  Nee, dit is afhankelijk van jouw situatie. Lees hieronder verder of je dit dient in te dienen of niet.
   
  • Ben je de laatste 3 jaren al eens tijdelijk werkloos geweest bij Het Poetsbureau en zijn er geen wijzigingen geweest in jouw persoonsgegevens (adres of bankrekeningnummer)? Dan moet je niets doen.
   Het Poetsbureau bezorgt alle uitbetalingsinstanties op elektronische wijze de nodige formulieren.
    
  • Kan je jezelf in één van de onderstaande categorieën plaatsen, dan dien je wel een vereenvoudigd aanvraagformulier in te vullen, te ondertekenen en te bezorgen aan je uitbetalingsinstelling.
 1. * Ben je de laatste 3 jaren niet economisch werkloos geweest bij Het Poetsbureau;
 2. * Zijn er recent nog wijzigingen geweest in je persoonsgegevens (adres of bankrekeningnummer);
 3. * Is dit de allereerste keer ooit dat je economisch werkloos bent of de eerste keer dat je economisch werkloos bent bij Het Poetsbureau;
 4. * Heb je recent een wijziging van de contracturen gehad (bijvoorbeeld door tijdskrediet of een contract vermeerdering en/of vermindering);
 5. * Ben je voor het eerst economisch werkloos na je 65ste verjaardag;
 6. * Of twijfel je over één van bovenstaande opties;

-> Vergeet zeker niet om je e-mailadres en gsm-nummer in te vullen op het aanvraagformulier zodat je uitbetalingsinstelling je snel kan contacteren voor bijkomende info.
-> De uitbetalingsinstanties berekenen de uitkering op basis van de gegevens die de werkgever na de loonverwerking via de elektronische kruispuntbank automatisch verstuurt aan de uitbetalingsinstanties.
-> Afhankelijk van je uitbetalingsinstelling zijn er specifieke richtlijnen om het aanvraagformulier te bezorgen, check dus zeker eerst de website van je uitbetalingsinstelling!

 • Welke uitbetalingsinstelling staat in voor de verwerking van mijn aanvraag tot uitkering?
  Ben je bij een vakbond aangesloten (ABVV, ACV of ACLVB)? Bezorg dan jouw ingevulde en ondertekende formulier aan je vakbond.
  Ben je niet bij een vakbond aangesloten? Bezorg dan jouw ingevulde en ondertekende formulier aan de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkering (HVW).
   
 • Waar vind je een vereenvoudigd aanvraagformulier?
  ​Je kan een aanvraagformulier op de website van je uitbetalingsinstelling terugvinden (Hulpkas voor Werkloosheidsuitkering, ABVV, ACV en ACLVB). Maar je kan het ook hier downloaden. 
  klik hier voor het document in Pdf  -  klik hier voor het document in Word
   
 • Hoe kan je het vereenvoudigd aanvraagformulier aan je uitbetalingsinstelling bezorgen?
  • Via e-mail (het e-mailadres vind je terug op de website van je uitbetalingsinstelling).
  • Via post (het adres vind je terug op de website van je uitbetalingsinstelling).
  •  Deponeer het in de brievenbus van je lokaal kantoor van de uitbetalingsinstelling. Dus niet in de brievenbus van jouw Poetsbureau-kantoor!
  •  Bij de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen kan je je formulier ook gratis online via een digitale aanvraag indienen.
 • In het formulier wordt gevraagd naar de allereerste dag economische werkloosheid (EW)? Hoe tel je dit?
  In het formulier wordt gevraagd naar de allereerste dag EW. Je dient hiervoor geen onderscheid te maken in de economische werkloosheid die je misschien al gehad hebt voor de stopzetting en tijdelijke werkloosheid door overmacht vanaf 19/03/2020, maar je dient hier echt de allereerste dag EW in te vullen van de maand (ongeacht of dit economische werkloosheid of tijdelijke werkloosheid door overmacht was).
   
 • Wat als je geen printer hebt en het formulier dus niet kan ondertekenen?
  Dan kan je het elektronisch invullen en via mail aan je uitbetalingsinstelling bezorgen.
  Je moet dan wel duidelijk in de mail vermelden dat je aan je uitbetalingsinstelling vraagt om het formulier in jouw plaats te ondertekenen.
   
 • Wat moet ik doen met mijn controleformulier C3.2A? (dit is het kleurtjesformulier met het oranje nummer recht bovenaan waarop je normaal gezien je werkdagen verplicht moet inkleuren)
  Zoals je hierboven kan lezen moet je jouw controleformulier C3.2A tijdens deze coronacrisis niet invullen en binnenbrengen bij je uitbetalingsinstantie. Er is een vereenvoudigde procedure uitgewerkt.
   
 • Mag je het vereenvoudigde C3.2 werknemer-corona document nu al volledig invullen voor heel de maand en binnenbrengen bij je uitbetalingsinstantie?
  Ja, je mag het C3.2 werknemer-corona document nu al vervolledigen voor heel de maand en aan je uitbetalingsinstantie bezorgen.
   
 • Wat als ik een verkeerde datum ingevuld heb op het formulier C3.2 werknemer-corona?
  • Heb je een datum ingevuld die vroeger was dan de eerste dag van je tijdelijke werkloosheid (bv. 15 maart i.p.v. 17 maart), dan hoef je niets te doen.
  • Heb je een datum ingevuld die later is (bv. 19 maart i.p.v. 17 maart), stuur dan een e-mail met de juiste datum naar de betalingsinstelling.
  • BELANGRIJK: zet in het onderwerp van je e-mail de volgende info: RIJKSREGISTERNUMMER - NAAM - WIJZIGING DATUM AANVRAAG TIJDELIJKE WERKLOOSHEID
    
 • Overmacht en ziekte: wat moet ik doen?
  Indien je ziek was voor of tijdens deze periode van EW, is het belangrijk dat je zo snel mogelijk contact opneemt met jouw mutualiteit. Alle ziektedagen vanaf 19/03/2020 worden immers door de mutualiteit vergoed. Om jouw dossier in orde te brengen is het dan ook belangrijk dat je zo snel mogelijk contact opneemt met jouw mutualiteit om jouw ziekte aan te geven.
  • Jouw ziekte aangeven doe je met een formulier ‘aangifte van arbeidsongeschiktheid’, ook wel ‘vertrouwelijk’ genoemd.
  • Vul zelf het bovenste deel van het formulier aan en laat de onderkant invullen door jouw arts.
  • Dit formulier kan je aanvragen bij jouw mutualiteit of downloaden op hun website.
  • Het is belangrijk dat je dit formulier tijdig aan jouw mutualiteit bezorgt, je hebt hiervoor in een normale periode 14 werkdagen (na aanvang van jouw ziekte) de tijd. Indien je echter ziek valt tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid heb je  slechts 48u de tijd om jouw attest aan de mutualiteit te bezorgen.
  • Het aangifteformulier dien je standaard per post aan jouw mutualiteit te bezorgen, al staan sommige mutualiteiten gedurende de coronacrisis uitzonderlijk toe om dit elektronisch te doen. Meer info hierover kan je terugvinden op de website van jouw mutualiteit.
  • Klik hier voor enkele voorbeelden om te verduidelijken.
    
 • Wat met de papieren dienstencheques?
  Dienstencheques die je hebt ontvangen van je klant, mag je aan je kantoor in een gesloten envelop met jouw naam op in de brievenbus steken.
  We zorgen voor de betaling van deze prestaties. Het kantoor is gesloten, dus je kan niet binnen.
   
 • Wat als ik mijn cheques niet kan binnenbrengen omdat ik te ver van het kantoor woon en geen auto heb?
  Check de geldigheidsdatum van de cheques. Indien deze nog loopt tot en met juli is er geen probleem en mag je deze later binnenbrengen.
  Indien deze sneller afloopt, graag een seintje naar het algemeen e-mailadres van jouw kantoor zodat we dit per regio kunnen opvolgen.
   
 • Hoelang duurt deze situatie?
  Hoe lang deze situatie zal duren, weten we zelf ook niet. Zodra de maatregel wordt beëindigd, brengen we je meteen op de hoogte.
   
 • Hoe zit het met de energiefactuur die de overheid betaalt?
  De overheid betaalt de energiefactuur voor alle werknemers die in tijdelijke werkloosheid wegens overmacht zitten.
  De tegemoetkoming van de overheid bestaat eruit dat zij een extra forfaitaire premie zullen uitbetalen samen met jouw werkloosheidsuitkering, die de kosten van de energiefactuur moet dekken.
  Dit voor een bedrag van 202,68 euro. Je dient wel nog steeds zelf de facturen die bij jou toekomen te betalen, het is niet zo dat de overheid die kost rechtstreeks voor zijn rekening neemt.

  Ook als je zelf geen rechtstreekse klant bent bij een energiebedrijf, als je een budgetmeter hebt of bijvoorbeeld een groepsrekening met een aparte meter hebt (in een appartementsgebouw), krijg je de premie uitbetaald. Het bedrag wordt bovendien uitbetaald per werknemer die tijdelijk werkloos is. Indien zowel jij als je partner dus tijdelijk werkloos zijn wegens overmacht, krijgen jullie beiden de premie van 202.68 euro bovenop de uitkering gestort.
  Meer info: https://www.vlaanderen.be/corona-tegemoetkoming-water-en-energiefactuur-...

  Het gaat over een éénmalige premie. Elkeen die tijdelijke werkloosheid wegens overmacht heeft gekregen, zal de premie ontvangen, onafhankelijk van het aantal dagen dat je werkloos bent geweest en onafhankelijk van het aantal uren dat je werkt. 
   
 • Overmacht en vakantie: wat gebeurt er?
  Vakantie gaat altijd voor op tijdelijke werkloosheid. Dit betekent dus dat alle reeds aangevraagde vakantiedagen dienen te blijven staan. 
  Wanneer je omwille van uitzonderlijke omstandigheden je verlof wenst te annuleren, dan stuur je best een mailtje naar het algemene mailadres van je kantoor om dit toch bespreekbaar te maken.
  Wie door corona tijdelijk werkloos is, blijft vakantiedagen opbouwen voor 2021.
   
 • Ik beschik over een wagen of fiets van Het Poetsbureau. Wat moet ik doen?
  Voor maart blijft alles hetzelfde als voorheen. Jullie mogen de wagen of fiets blijven gebruiken.
  Uiteraard blijven de afspraken opgenomen in de carpolicy van toepassing, inclusief de voorziene netto-bijdragen. Indien de overheid de maatregelen verlengt na 5 april, zullen we hier een update plaatsen voor de volgende maand.
   
 • ​​Krijg ik nog maaltijdcheques?
  Voor de gewerkte dagen in maart, ontvang je uiteraard nog steeds maaltijdcheques.
  Voor de dagen waarop je in tijdelijke werkloosheid door overmacht bent geplaatst, zal je deze niet langer ontvangen.
  Dit omdat maaltijdcheques enkel worden toegekend bij effectieve prestaties (en bijvoorbeeld ook niet bij verlof of ziekte).
   
 • Wat met mijn pensioenrechten, vakantierecht en vakantiegeld?
  De periodes van tijdelijke werkloosheid zijn gelijkgestelde periodes voor je pensioenberekening.
  Met andere woorden, je bouwt tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid pensioenrechten op.
  Hetzelfde geldt ook voor jouw vakantierecht en vakantiegeld voor volgend jaar.
   
 • Krijg ik de feestdag van 13 april (paasmaandag) uitbetaald?
  Aangezien de feestdag valt buiten de eerste veertien dagen van de ingeroepen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, wordt die niet door de werkgever betaald. 
  De feestdag wordt ten laste genomen door de RVA. Je krijgt voor die dag een uitkering.
   
 • Wordt de geldigheidsdatum van de dienstencheques verlengd?
  Dienstencheques blijven 3 maanden langer geldig.
  Dienstencheques die vervallen tijdens de crisismaanden zullen 3 maand langer geldig blijven. Ze zullen dus 15 maanden geldig zijn in plaats van één jaar. 
  Dienstencheques kunnen steeds kosteloos omgeruild of terugbetaald worden. Als je ze omruilt, dan wordt de geldigheidsduur meteen met 12 maanden verlengd. Als elektronische dienstenchequegebruiker kan je de omruiling of terugbetaling gemakkelijk doen in de beveiligde zone. Als papieren dienstenchequegebruiker kan je het aanvraagformulier terugvinden op de pagina van Sodexo.


Nog vragen?
Als je nog vragen hebt, kun je daarvoor via mail terecht op je kantoor mailadres. We doen er alles aan om je zo snel mogelijk te antwoorden.
Zorg goed voor jezelf en en je naasten.