Inloggen

Professionele administratie en informatisering dragen we hoog in het vaandel. We beschikken over diverse Database Management Systemen en werken in een ERP-omgeving. Zo kunnen we alle facetten van de dienstverlening in kaart brengen, en de resultaten visualiseren via onze webtool Ariel@.

Via onze webtool Ariel@ kan je:

  • Vragen, opmerkingen en klachten doorsturen en de status hiervan opvragen

  • Evaluaties ingeven en opvragen

  • Deelnemen aan tevredenheidsonderzoeken

  • Digitaal logboek bijhouden

  • Facturatie overzichtelijk raadplegen

Inloggen